.ειργασμένος

εἰργασμένος , ἐργάζομαι
work
perf part mp masc nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εἰργασμένος — ἐργάζομαι work perf part mp masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Σιδηρόφρων τε κἄκ πέτρας εἰργάσμενος. — См. Железная воля …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • железная воля — (иноск.) сильная, твердая, как железо Ср. Вы, может быть, полагаете... что на это у меня не хватит духа? Вы меня не знаете... у меня воля железная. Тургенев. Стук... стук... стук. 6. Ср. Человек с твердым характером и железной волей. Гончаров.… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Железная воля — Желѣзная воля (иноск.) сильная, твердая, какъ желѣзо. Ср. Вы, можетъ быть, полагаете... что на это у меня не хватитъ духа? Вы меня не знаете... у меня воля желѣзная. Тургеневъ. Стукъ... стукъ... стукъ. 6. Ср. Человѣкъ съ твердымъ характеромъ и… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • καθάριος — α, ο (AM καθάριος, ον, Α και καθάρειος, ον) καθαρός, παστρικός νεοελλ. 1. σίγουρος, αναπόφευκτος, αυτός που με απόλυτη βεβαιότητα θα συμβεί («αφύσικος πραματευτής καθάριος διακονιάρης» αυτός που εμπορεύεται αλόγιστα χρεωκοπεί αναπόφευκτα,… …   Dictionary of Greek

  • νεοεργής — νεοεργής, ές (Α) (κατά τον Ησύχ.) «νεωστὶ εἰργασμένος». [ΕΤΥΜΟΛ. < νε(ο) * + εργής (< ἔργον), πρβλ. κακο εργής] …   Dictionary of Greek

  • τόρνος — Εργαλειομηχανή κατεργασίας μηχανολογικών κομματιών, στα οποία δίνει μορφή επιφάνειας με περιστροφή, αφαιρώντας υλικό από το κομμάτι στο οποίο γίνεται η επεξεργασία. Η κύρια κίνηση κοπής προσδίδεται πάντοτε στο κομμάτι που προορίζεται για… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.